regulamin

REGULAMIN NAJMU DOMKÓW APARTAMENTOWYCH

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji domków Presidential Baltic Houses w m. Kopań
 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
 3. Poniższy regulamin stosuje następującą terminologię:

Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Domek – lokal mieszkalny na posesji w miejscowości Kopań 75A k/Darłowa

Rezerwacja domu apartamentowego oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Zasady rezerwacji:

 1. Rezerwacji domu można dokonać przez portal rezerwacyjny booking.com, stronę baltic-houses.pl, nocleg.pl, e-mailowo lub telefonicznie
 2. Rezerwując dom Gość zobowiązany jest podać:
  1. liczbę osób oraz liczbę dni najmu,
  2. imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy,
  3. dane firmy, jeśli za pobyt ma zostać wystawiona faktura.
 3. Opłata za wynajem domu  pobierana jest z góry przelewem przez booking.com lub płatności elektroniczne Przelewy24.pl bądź przelewem na wskazane konto (nie obsługujemy płatności gotówkowych).
 4. Gość nie może żądać od Wynajmującego zwrotu opłaty za wynajęcie domu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobierane jest 100% wartości usługi najmu.
 5. Baltic Houses ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 6. Minimalny okres wynajmu wynosi 2 doby , oraz minimum 5 dni w sezonie letnim.
 7. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe. Płatności należy dokonać do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować na 3 dni przed przyjazdem
 8. Do rezerwacji i zadatku odpowiednio stosuje się art. 394 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego, to jest w szczególności: w razie braku uregulowania opłaty za pobyt w terminie określonym w punkcie 7 (niewykonania umowy) przez Gościa, Właściciel Domów może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, zaś w przypadku braku zapewnienia pobytu Gościowi przez Właściciela Domów, Gość może żądać dwukrotności zadatku.
 9. W momencie, kiedy rezerwacja zostanie zarejestrowane w naszym systemie, poprzez e-mail lub telefonicznie  udostępnione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty. Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona na podany adres e-mail zostanie wygenerowane potwierdzenie w formie elektronicznego vouchera lub nr rezerwacji. Otrzymane potwierdzenie należy wydrukować (lub zapamiętać nr rezerwacji) i zabrać ze sobą w podróż.
 10. Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

Wyposażenie domu apartamentowego

 1. W wyposażeniu znajduje się pościel, bielizna pościelowa, zastawa stołowa (sztućce, kubki, talerze), formy do pieczenia, kamień do pizzy, czajnik, garnki, patelnie, lodówka, zmywarka, kuchnia indukcyjna, telewizor LED,  pralka, suszarka do ubrań, żelazko, deska do prasowania, klimatyzacja, odkurzacz.
 2. Dom jest sprzątany przed przyjazdem po wyjeździe oraz w trakcie pobytu na wyraźne życzenie Gościa.
 3. Goście mogą korzystać z bezpłatnego WIFI po zalogowaniu się do sieci hasłem:
 4. Goście zobowiązani są korzystać z urządzeń wskazanych w punkcie 1 w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Każdy z domów apartamentowych posiada przyporządkowane jedno miejsce parkingowe.

Zasady pobytu Gości w domach apartamentowych

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
 3. Kody do budynku wydawane są po dokonaniu płatności oraz czynności meldunkowych, na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu.
 4. Gość jest zobowiązany uiścić należność za wszystkie dodatkowe zobowiązania i usługi wobec obiektu np. w przypadku korzystania ze strefy Spa lub innych usług.
 5. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.  Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa gość.
 6. Dom nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.
 7. Jeśli faktyczna liczba gości w domu przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji, Baltic Houses ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą niezgłoszoną osobę w wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji, bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.
 8. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem domu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 9. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 10. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w domu bez uzgodnienia z Wynajmującym jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2000 zł.
 11. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów posesji. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej, Baltic Houses  nałoży na Gości opłatę w wysokości 1000 złotych.
 12. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek oraz papierosów elektronicznych. Za naruszenie zakazu Baltic Houses nałoży na Gościa karę w wysokości 1500 złotych za dodatkowe odświeżenie domu.
 13. Dopuszcza się używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia apartamentów jednak pełną odpowiedzialność za ich stan i ewentualne skutki użytkowania ponosi wynajmujący.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących mu oraz odwiedzających go w trakcie pobytu.
 15. Gość nie jest uprawniony do podnajmowania  domu ani udostępniania go osobom trzecim.
 16. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć dom w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych. Gość zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kodami do obiektu.
 17. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z domu, Baltic Houses jest uprawnione do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowymi i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z domu. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie budynku.
 18. Na terenie obiektu znajduje się monitoring.

Odpowiedzialność Gościa i Baltic Houses.:

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, lub towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
 2. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu apartamentu, Baltic Houses ma prawo obciążyć gościa kosztami naprawy.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich Baltic Houses co umożliwi natychmiastową reakcję.
 4. Baltic Houses nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do pokoju przez Gościa, osoby mu towarzyszące lub odwiedzające go w pokoju, ani za samochód pozostawiony na parkingu.
 5. Baltic Houses nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody czy prądu, awarię windy.
 7. Baltic Houses nie wyda kodów osobom pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych dane wprowadzane podczas procesu Rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja tel. 885-801-809 lub mail: biuro@prezydencki.pl
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Regulamin obiektu dostępny jest na stronie internetowej www.prezydencki.pl oraz drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji.

Niezapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności w jego przestrzeganiu.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.

Z wyrazami szacunku
Właściciel Domków

Nasze obiekty

Baltic HousesSun Apartments

Kontakt

Kopań 75a, 76-150 Darłowo
tel.: +48 885 801 809

Social media

2023 © Presidential Baltic Houses

wykonanie: makaredo.pl