Parkowanie

REGULAMIN PARKOWANIA
NA TERENIE BALTIC HOUSES W KOPAŃ

 

1. Parkowanie na terenie prywatnym należącym do Baltic Houses Kopań 75a jest możliwe wyłącznie dla gości i pracowników obiektu. Osoby trzecie nie mają prawa parkowania na terenie obiektu.

2. W przypadku nieuprawnionego parkowania na terenie Baltic Houses Kopań 75a Darłówko, właściciel lub operator obiektu ma prawo nałożyć na kierowcę pojazdu karę w wysokości 1500 zł.
Opłata ta musi zostać uiszczona w ciągu 7 dni od daty nałożenia kary.

3. Właściciel lub operator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na pojazdach lub ich zawartości pozostawionych na terenie parkingu.

4. Parking jest wyłączną własnością Baltic Houses w Kopań. Właściciel lub operator obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu parkowania oraz do usunięcia pojazdów
pozostawionych na terenie parkingu bez zgody właściciela lub operatora pojazdu.

5. Goście i pracownicy Baltic Houses Kopań, którzy chcą skorzystać z parkingu, są zobowiązani do pozostawienia widocznego na desce rozdzielczej swojego pojazdu karty dostępu lub identyfikatora wydanego przez obiekt.

6. Pojazdy pozostawione na terenie parkingu muszą być pozostawione na miejscu wyznaczonym przez właściciela lub operatora obiektu.

7. Osoby korzystające z parkingu Baltic Houses w Kopań akceptują regulamin parkowania i zobowiązują się do jego przestrzegania.

8. Regulamin parkowania wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Baltic Houses.

9. Osoby nieuprawnione pozostawiające swój pojazd na parkingu wyrażają zgodę na pobranie opaty w wysokości 1500zł, a pozostawiając swoje auto na parkingu akceptują powyższy regulamin.

Nasze obiekty

Baltic HousesSun Apartments

Kontakt

Kopań 75a, 76-150 Darłowo
tel.: +48 885 801 809

Social media

2023 © Presidential Baltic Houses

wykonanie: makaredo.pl