Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z odpowiedzią na zgłoszoną sprawę (wiadomość) są Złote Piaski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – siedziba: 76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 16;
 2. dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 3. przysługują mi prawa:
  a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) danych,
  c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  d) do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO;
 4. Złote Piaski Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych przechowywał będzie podane przeze mnie dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie – nie dłużej niż miesiąc od daty pozyskania tych danych;
 5. dotyczące mnie dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Złote Piaski Sp. z o.o. deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego;
 6. podanie danych osobowych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym załatwienia sygnalizowanej sprawy / udzielenia odpowiedzi.

Dobrowolne zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres biuro@prezydencki.pl telefonicznie na nr +48 885 801 809

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej przez Złote Piaski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – siedziba: 76-107 Jarosławiec Bałtycka 16.

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489) wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie numer telefonu, którego jestem użytkownikiem, informacji handlowej przez Złote Piaski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – siedziba: 76-107 Jarosławiec Bałtycka 16

Nasze obiekty

Baltic HousesSun Apartments

Kontakt

Kopań 75a, 76-150 Darłowo
tel.: +48 885 801 809

Social media

2023 © Presidential Baltic Houses

wykonanie: makaredo.pl